התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק א -

פסוק טו

שיתוף
עד אשר-יניח יהוה לאחיכם, ככם, וירשו גם-המה, את-הארץ אשר-יהוה אלוהיכם נותן להם; ושבתם לארץ ירושתכם, וירשתם אותה, אשר נתן לכם משה עבד יהוה, בעבר הירדן מזרח השמש. 

כל המשפחה פה בספר יהושוע