התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק א -

פסוק יד

שיתוף
נשיכם טפכם, ומקניכם, יישבו, בארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן; ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם, כול גיבורי החיל, ועזרתם, אותם. 

שתדע למה אתה שומר עלינו, גיא