התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק ג -

פסוק יד

שיתוף
שובו בנים שובבים נאום-יהוה, כי אנוכי בעלתי בכם; ולקחתי אתכם אחד מעיר, ושניים ממשפחה, והבאתי אתכם, ציון. 

פסוק שקורא לעמי לחזור מדרכיהם הרעות ומלמד אותם תשובה מהי.
הקבה מוכן למחול על כבודו למען בעלותו בנו באב וכאל, ומוכן על אף הכל להחזיר את המצב בחלקו לקדמותו.
אולי כדאי להזכיר גם את הברייתא שמספרת על אותו קול מאחורי הפרגוד שאומר:שובו בנים שובבים חוץ מאחר (אלישע בן אבויה).