התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק ג -

פסוק ה

שיתוף
הינטור לעולם, אם-ישמור לנצח; הנה דיברת ותעשי הרעות, ותוכל. 

לסלוח ולהמשיך הלאה. דברים טובים בדרך