התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק ב -

פסוק ח

שיתוף
הכוהנים, לא אמרו איה יהוה, ותופשי התורה לא ידעוני, והרועים פשעו בי; והנביאים ניבאו בבעל, ואחרי לא-יועילו הלכו. 

דברי תוככה של שליח ה' הנביא ירמיהו כלפי עם ישראל שחטאו