התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק ב -

פסוק ו

שיתוף
ולא אמרו--איה יהוה, המעלה אותנו מארץ מצריים; המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה בארץ צייה וצלמוות--בארץ לא-עבר בה איש, ולא-ישב אדם שם.