התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק ב -

פסוק ה

שיתוף
כה אמר יהוה, מה-מצאו אבותיכם בי עוול--כי רחקו, מעליי; וילכו אחרי ההבל, ויהבלו. 

הפסוק הינו דוגמה לדברי תוכחה רכים