התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק ב -

פסוק ג

שיתוף
קודש ישראל ליהוה, ראשית תבואתו; כל-אוכליו יאשמו, רעה תבוא אליהם נאום-יהוה. 

למען העם והמולדת!