התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק ב -

פסוק ב

שיתוף
הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר יהוה, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך--לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. 

הפסוק מראה שאלוהים תמיד זוכר, למרות כל החטאים, איך ישראל הלכו אחריו והאמינו בו, סמל לברית הנצחית בין העם לאלוהים.