התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק א -

פסוק יח

שיתוף
ואני הנה נתתיך היום, לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומות נחושת--על-כל-הארץ:  למלכי יהודה לשריה, לכוהניה ולעם הארץ.