התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק א -

פסוק יד

שיתוף
ויאמר יהוה, אליי:  מצפון תיפתח הרעה, על כל-יושבי הארץ. 

yyyyyyy