התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק א -

פסוק יב

שיתוף
ויאמר יהוה אליי, היטבת לראות:  כי-שוקד אני על-דברי, לעשותו. 

הבבבבבבב