התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק א -

פסוק יא

שיתוף
ויהי דבר-יהוה אליי לאמור, מה-אתה רואה ירמיהו; ואומר, מקל שקד אני רואה. 

בגלל ששמי מוזכר בפסוק, וזה פסוק יפה :P