התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
ויאמר יהוה אליי, אל-תאמר נער אנוכי:  כי על-כל-אשר אשלחך, תלך, ואת כל-אשר אצווך, תדבר.