התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק א -

פסוק ו

שיתוף
ואומר, אהה אדוניי יהוה, הנה לא-ידעתי, דבר:  כי-נער, אנוכי. 

מי לנו כירמיהו. משכמו ומעלה. ראשון מקימי תנועת המחאה.