התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
ויהי, בימי יהויקים בן-יאשייהו מלך יהודה, עד-תום עשתי עשרה שנה, לצדקייהו בן-יאשייהו מלך יהודה--עד-גלות ירושלים, בחודש החמישי.