התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק א -

פסוק א

שיתוף
דברי ירמיהו, בן-חלקייהו, מן-הכוהנים אשר בענתות, בארץ בנימין. 

שפרוייקט זה הוא רעיון מדהים