התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק א -

פסוק טז

שיתוף
ודיברתי משפטיי אותם, על כל-רעתם--אשר עזבוני, ויקטרו לאלוהים אחרים, וישתחוו, למעשי ידיהם. 

הספק בקיום האלוהים , יקונן לעד בעתות שלום, על-כך ירשנו אדמת מריבה.