התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק א -

פסוק יג

שיתוף
ויהי דבר-יהוה אליי שנית לאמור, מה אתה רואה; ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו, מפני צפונה.