התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק ה -

פסוק יח

שיתוף
הוי מושכי העוון, בחבלי השוא; וכעבות העגלה, חטאה. 

כל חבל של שוא, סופו שהופך לחבל עבות המושך בעקבותיו עגלה חטאה.