התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק ה -

פסוק ח

שיתוף
הוי, מגיעי בית בבית--שדה בשדה, יקריבו:  עד אפס מקום, והושבתם לבדכם בקרב הארץ.