התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק ה -

פסוק ז

שיתוף
כי כרם יהוה צבאות, בית ישראל, ואיש יהודה, נטע שעשועיו; ויקו למשפט והנה משפח, לצדקה והנה צעקה.