התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק ה -

פסוק ב

שיתוף
ויעזקהו ויסקלהו, וייטעהו שורק, וייבן מגדל בתוכו, וגם-יקב חצב בו; ויקו לעשות ענבים, ויעש באושים.