התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק ה -

פסוק א

שיתוף
אשירה נא לידידי, שירת דודי לכרמו:  כרם היה לידידי, בקרן בן-שמן. 

התנך מלמד אותי הרבה על אופי האדם ודפוסי התנהגותו.