התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק ה -

פסוק כ

שיתוף
הוי האומרים לרע טוב, ולטוב רע:  שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר. 

בתקופה זו עלינו להתבונן היטב אל תוכנו פנימה ולראות מהו טוב ומהו רע. באופן כללי ובאופן פרטי