התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק ד -

פסוק ג

שיתוף
והיה הנשאר בציון, והנותר בירושלים--קדוש, ייאמר לו:  כל-הכתוב לחיים, בירושלים. 

אשרינו שזכינו למעלה לה ציפו בכל הדורות לחיות בהתגשמות נבואת הנביאים נשתדל לעשות את המאמצים להתקדם ולהיות ראויים לכך ולהגיע למדרגה שלכל העם בארץ ובעולם(שיעלו) קדוש יאמר