התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק ג -

פסוק יא

שיתוף
אוי, לרשע רע:  כי-גמול ידיו, ייעשה לו. 

שאני על טבעי