התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק ג -

פסוק ד

שיתוף
ונתתי נערים, שריהם; ותעלולים, ימשלו-בם.