התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק ב -

פסוק כב

שיתוף
חדלו לכם מן-האדם, אשר נשמה באפו:  כי-במה נחשב, הוא. 

חטא הגאווה