התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק ב -

פסוק כ

שיתוף
ביום ההוא, ישליך האדם, את אלילי כספו, ואת אלילי זהבו--אשר עשו-לו להשתחוות, לחפור פירות ולעטלפים. 

מעניין לציין כי במגילת ישעיהו מקומראן מופיעה המלה לחפרפרים במקום לחפור פירות, וזוהי כנראה הגירסה המקורית!