התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק ב -

פסוק יב

שיתוף
כי יום ליהוה צבאות, על כל-גאה--ורם; ועל, כל-נישא ושפל. 

שהתנך הוא דבר ה' בעולם. ותפקיד האדם להפיץ ולגלות בעולם את המסר הא/לקי