התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק ב -

פסוק יא

שיתוף
עיני גבהות אדם, שפל, ושח, רום אנשים; ונשגב יהוה לבדו, ביום ההוא. 

כי אני ערס פי עליך