התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק ב -

פסוק ח

שיתוף
ותימלא ארצו, אלילים:  למעשה ידיו ישתחוו, לאשר עשו אצבעותיו.