התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק ב -

פסוק ה

שיתוף
בית, יעקוב--לכו ונלכה, באור יהוה. 

שה' יאיר עלינו את אורו תמיד