התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק ב -

פסוק ג

שיתוף
והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל-הר-יהוה אל-בית אלוהי יעקוב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו:  כי מציון תצא תורה, ודבר-יהוה מירושלים. 

In the end, Messiah will reign from Jerusalem, the Cit y of David, and He will teach us His Torah, and the whole world will walk in it. Then the earth will finally have true Shalom. Sha'alu Shalom Yerushalayim!