התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק ב -

פסוק א

שיתוף
הדבר אשר חזה, ישעיהו בן-אמוץ, על-יהודה, וירושלים. 

חזון אחרית הימים לעתיד טוב יותר, למגור הרוע מן העולם, ולא לחשיבה שלילית כלל. רק האור והטוב יתקימו.