התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק א -

פסוק כט

שיתוף
כי יבושו, מאילים אשר חמדתם; ותחפרו--מהגנות, אשר בחרתם.