התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק א -

פסוק כח

שיתוף
ושבר פושעים וחטאים, יחדיו; ועוזבי יהוה, יכלו. 

בן אדם הרחוק מבורא העולם ופועל נגדו זה עניין של זמן עד שהוא יכלה, אבל הכליה שלו היא לא רק בגוף אלא בנפש ..עד מהרה הוא ירגיש מרוקן בניגוד למאמין שמחובר לאלוקיו יום יום שעה שעה והשמחה היא מנת חלקו בכל רגע ורגע כי אמת יש רק אחד , והנפש האלוקית העטופה בחומר גס( הגוף) כמהה לאמונה כמהה לחיבור האלוקי ולהתחבר למקור הכח העולמי. הנפש הטהורה לעולם לא כלת והרבה הרבה זמן אחרי שהיגוף נרקב באדמה , היא זאת ששרה את שיר המחר ! אז רק אצונה בבורא עולם והליכה איתו תמנע ממנו להגיע למקום של : ועוזבי ה' יכלו .