התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק א -

פסוק כז

שיתוף
ציון, במשפט תיפדה; ושביה, בצדקה.