התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק א -

פסוק כה

שיתוף
ואשיבה ידי עלייך, ואצרוף כבור סיגייך; ואסירה, כל-בדילייך.