התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק א -

פסוק כג

שיתוף
שרייך סוררים, וחברי גנבים--כולו אוהב שוחד, ורודף שלמונים; יתום לא ישפוטו, וריב אלמנה לא-יבוא אליהם. 

מצב המתאר שחיתות גבוהה מאוד הצדק לא נראה ולא נעשה
והחלשים ביותר הם שנפגעים ואיש אינו מגן עליהם