התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק א -

פסוק כב

שיתוף
כספך, היה לסיגים; סובאך, מהול במים.