התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק א -

פסוק כ

שיתוף
ואם-תמאנו, ומריתם--חרב תאוכלו, כי פי יהוה דיבר.