התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק א -

פסוק טז

שיתוף
רחצו, היזכו--הסירו רוע מעלליכם, מנגד עיניי:  חדלו, הרע. 

מבטא את החשיבות של הבחירה בחיים נקיים מרוע