התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק א -

פסוק טו

שיתוף
ובפרישכם כפיכם, אעלים עיניי מכם--גם כי-תרבו תפילה, אינני שומע:  ידיכם, דמים מלאו. 

שאדם שעובר עברה פעם שנייה אין צורך לסלוח לו גם אם יעשה כל דבר בשביל לכפות על מעשיו.