התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק א -

פסוק יד

שיתוף
חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי, היו עליי לטורח; נלאיתי, נשוא. 

כי זהו שורש החילוניות וההתרסה.