התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק א -

פסוק יב

שיתוף
כי תבואו, ליראות פניי--מי-ביקש זאת מידכם, רמוס חצריי. 

אנשי כהונה בכל הדורות, רבנים ופוליטיקאים עושים את הדת קרדום לחפור בו, ומתיימרים לדבר בשם אלוהים. ומי בקש זאת מידכם רמוס חצרי?!