התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
לולי יהוה צבאות, הותיר לנו שריד כמעט--כסדום היינו, לעמורה דמינו.