התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
ארצכם שממה, עריכם שרופות אש; אדמתכם, לנגדכם זרים אוכלים אותה, ושממה, כמהפכת זרים. 

מה הרעיון באתר הזה עדיין לא הבנתי