התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק א -

פסוק ו

שיתוף
מכף-רגל ועד-ראש אין-בו מתום, פצע וחבורה ומכה טרייה; לא-זורו ולא חובשו, ולא רוככה בשמן. 

שלם ומושלם